Gedicht 'Myrthe' - Rijzenwiel

Het derde gedicht dat mede met hulp van de ondernemers vanuit het trekkingsgebied Oost- en West-Kinderdijk van het Ondernemersfonds tot stand is gekomen is een feit. Vrijdag 8 mei 2021 is het gedicht ‘Mythe’ virtueel onthuld.

Ook dit nieuwste gedicht staat langs het bijzondere dijklint welke loopt van Alblasserdam tot aan Boven-Hardinxveld. Het gedicht van Anne Vegter staat ter hoogte van het Rijzenwiel in Alblasserdam en vertelt het verhaal over deze historische plek. Het Rijzenwiel is ontstaan door een waterkolk na een dijkdoorbraak van de naastgelegen rivier De Noord. Deze waterkolk zorgde voor een bijzonder diep gat, een wiel. Het gat was zo diep dat men de dijk heeft omgelegd rond het wiel. Aan de binnenzijde van de bocht van de dijk vindt men nu nog steeds dit wiel, het Rijzenwiel. Een plek van historie, waar verhalen en sagen over rond gaan.

 

Ondernemersfonds Alblasserdam gedicht rijzenwiel 1

 

Virtuele onthulling

Door de coronacrisis was het niet mogelijk een fysieke onthulling met groot gezelschap te organiseren. De commissie Kunst en Cultuur van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh heeft daarom wederom een bijzondere virtuele manier van onthullen bedacht en heeft een mooie video gemaakt.

 

Via onderstaande link kunt u de virtuele onthulling terugzien.

Ondernemersfonds Alblasserdam gedicht rijzenwiel - video

 

Het gedicht

Mythe

Hier schrok de noord en kreeg de aarde-
Dam de volle laag, een waterwolf sloeg
op de vlucht over land en liet ons achter
met een gat maar niet in het geheugen
Wij wonen aan dit oude diep
We fluisteren dat er geluisterd wordt:
Een meerval doet de laatste ronde en
speurt de bodem af wanneer we slapen
Bij dwaallicht-tij klinkt als een klok
van onderuit de rijzenwiel de mythe

 

Over de dichter

Anne Vegter (1958) is een Nederlandse dichteres, proza-, toneel- en kinderboekenschrijfster.

 

Lionsclub

In 2002 is de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh gestart met het plaatsen van gedichten in en over het landschap van de Alblasserwaard, met de projectnamen “Dichter bij de Polder” en “De Gouden Rand”. Onze regio heeft uiteraard een rijke maritieme historie. Landelijk bekende dichters wordt gevraagd om een van de plekken waar deze maritieme geschiedenis is geschreven, te vatten in poëzie. Deze gedichten worden vervolgens in brons gegoten en op locaties geplaatst langs het bijzondere dijklint van Alblasserdam tot Boven-Hardinxveld, zodat iedereen hiervan kan genieten. Alle gedichten zijn met elkaar verbonden door routenetwerken, waardoor verschillende wandel- en fietsroutes samengesteld kunnen worden. Deze gedichten worden met ondersteuning van subsidies en sponsoren gerealiseerd. Dit gedicht is inmiddels het 25e gedicht in de totale serie van 30 gedichten.

 

Eerder deelden wij een bericht over de eerste twee gedichten die mede door steun vanuit het Ondernemersfonds tot stand zijn gekomen. 

 

Ondernemersfonds Alblasserdam Rijzenwiel gedicht

Foto's: Stills uit de video