Benutting van middelen Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Alblasserdam heeft een duidelijk doel voor ogen: het ondersteunen van lokale initiatieven en het bevorderen van samenwerking tussen ondernemers en non-profitorganisaties zoals zorg en onderwijs in Alblasserdam. Om dit te bereiken, beheert het fonds financiële middelen voor specifieke gebieden, zogenaamde trekkingsgebieden, binnen onze gemeenschap.

Hieronder vindt u een overzicht van hoe deze middelen worden beheerd en benut, en hoe u als ondernemer in Alblasserdam hiervan optimaal kunt profiteren.

  1. Geldverdeling per regio: Het Ondernemersfonds Alblasserdam verdeelt het beschikbare geld per specifiek gebied in onze gemeente. Dit zorgt voor gerichte ondersteuning binnen verschillende delen van Alblasserdam. Hoe het fonds tot stand komt en het geld geint wordt is terug te lezen op onze website.
  2. Bestaande samenwerkingsverbanden: In gebieden waar al formele samenwerkingsverbanden, verenigingen of stichtingen bestaan, fungeert het zittende bestuur als contactpersoon voor het Ondernemersfonds Alblasserdam. Het fonds onderhoudt regelmatig contact met deze groepen over het indienen van plannen. Op onze website staat per trekkingsgebied een vertegenwoordiger waar contact mee opgenomen kan worden.
  3. Stimulering van nieuwe samenwerkingsverbanden: In gebieden waar nog geen officiële samenwerkingsverbanden zijn, wordt actief gestimuleerd om nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten. Ook aansluiting bij bestaande verenigingen in deze regio's is mogelijk.
  4. Effectief gebruik van gelden: Als een specifiek gebied, ondanks inspanningen van het Ondernemersfonds Alblasserdam, geen gebruik maakt van de beschikbare gelden, worden deze gedurende drie jaar apart gehouden. Na deze periode kan het bestuur van het Ondernemersfonds Alblasserdam overwegen om het betreffende gebied toe te voegen aan een bestaand samenwerkingsverband of de middelen toe te voegen aan de algemene fondsen van het Ondernemersfonds Alblasserdam.
  5. Sparen voor toekomstige doelen: Gebieden die hun geld apart willen houden voor specifieke toekomstige doelen, kunnen sparen binnen het fonds. Jaarlijks wordt een overzicht verstrekt van het gespaarde bedrag. Een voorbeeld hiervan is Winkelgebied De Touwbaan. Zij hebben enkele jaren gespaard voor de gezamenlijke feestverlichting die ieder jaar wordt opgehangen.

 

Het Ondernemersfonds nodigt alle lokale ondernemers uit om actief deel te nemen aan dit proces. Samen kunnen we de lokale economie stimuleren en onze gemeenschap versterken. Voor meer informatie over hoe u kunt profiteren van de beschikbare middelen, neem gerust contact op met de vertegenwoordiger van uw trekkingsgebied of met ons bestuur.