Gebiedsindeling

Om de gelden van het fonds volgens een eerlijke verdeling beschikbaar te stellen aan de ondernemers van Alblasserdam is een verdeelsleutel naar geografisch gebied of naar sector gemaakt. Elk gebied of sector krijgt een zogenaamd trekkingsrecht op het fonds evenredig met wat er is opgebracht uit de OZB-opslag.

Naast de geografische gebieden zijn er twee sectoren apart ingedeeld:

  • de sector Retail
  • de geclusterde sector Sport, Onderwijs en Zorg & Welzijn.


*     Alle budgetten zijn onder voorbehoud van wijzigingen
**   Alle bedragen zijn afgerondDe volgende geografische trekkingsgebieden zijn gedefinieerd: