Sierverlichting Touwbaan

De kerstperiode vraagt om gezellig versierde straten en pleinen. Deze sierverlichting moet uiteraard uitgevoerd worden door professionele partijen. De winkelgevels van Winkelcentrum De Touwbaan zijn sinds half november voorzien van professionele op maat gemaakte sierverlichting.

 

Op initiatief van de ondernemers van De Touwbaan is besloten tot een gezamenlijke aanschaf van deze kerstverlichting. En, door een actieve samenwerking met de andere deelnemers van het trekkingsgebied ‘Retail’ is deze verlichting gefinancierd door het Ondernemersfonds Alblasserdam. Voorgaande jaren is er de sierverlichting in de winkelgebieden Centrum en Makado ook gefinancierd door het fonds.

 

Adviesrapport

In 2019 vond er een evaluatie van het Ondernemersfonds Alblasserdam plaats. Toen heeft de gemeente Alblasserdam, op basis van de resultaten van deze evaluatie, besloten om het fonds voor onbepaalde tijd voort te zetten. Dit besluit komt de continuïteit van de verschillende door ondernemers ontplooide initiatieven ten goede. En, het draagt bij aan een mooiere en veiligere woon- en werkomgeving in Alblasserdam.

Een van de aanbevelingen in het evaluatierapport is het reduceren van het aantal bestaande trekkingsgebieden in Alblasserdam. Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft dit advies opgevolgd en een aantal trekkingsgebieden samengevoegd.

 

 

Samenvoeging en samenwerking

Zo is trekkingsgebied 'Retail' een samenvoeging van de gebieden Centrum, Makado, Touwbaan en Scheldeplein. Door deze samenvoeging is er een groter gezamenlijk budget beschikbaar en worden grotere of gebied-overschrijdende initiatieven mogelijk. De kerstverlichting van De Touwbaan is een mooi eerste voorbeeld.

 

Monique Romijn van Coiffure Monique, namens de ondernemers van De Touwbaan, merkt op: ‘Dankzij de bemiddeling door het ondernemersfonds en de bereidwilligheid van de ondernemers van winkelgebied Centrum, hebben wij deze kerstverlichting vele jaren eerder kunnen realiseren. Wij hebben namelijk een deel van het overtallige budget 2020 van het Centrum kunnen ‘lenen’ om zo de aanschaf via het Ondernemersfonds te kunnen realiseren. Wij zijn erg blij met deze collegiale samenwerking en het resultaat.’

 

 

Mogelijkheden

Doordat de afzonderlijke gebieden met elkaar in contact worden gebracht en in gesprek gaan met elkaar, worden de mogelijkheden vele malen groter. Het ondernemersfonds stimuleert deze grensoverschrijdende contacten. Men kan namelijk veel meer samen doen, waar iedereen baat bij heeft: van elkaar leren, elkaar tips en adviezen geven, elkaar ondersteunen en tegemoet komen én gezamenlijk initiatieven ontplooien.