Oprichting Ondernemersfonds

16-06-2016 Met het tekenen van de statuten bij de notaris is woensdag 15 juni de stichting Ondernemersfonds Alblasserdam officieel opgericht. Het fonds is tot stand gekomen op initiatief van Ondernemersvereniging de Noord en de Ondernemerskring Alblasserdam.

Het Ondernemersfonds biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren. Niet alleen commerciële bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook non-profit ondernemingen als onderwijs, zorg en de gemeente.

Het fonds wordt vanaf 1 januari van dit jaar gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan, beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Het stichtingsbestuur presenteert zich woensdag 22 juni aan Alblasserdamse ondernemers tijdens de startbijeenkomst in Landvast. Deze begint om 19.30 uur.

 

Ondernemersfonds draagt bij aan goed ondernemersklimaat

Peter Verheij, wethouder Economie in Alblasserdam: "Ondernemen zit in het karakter van Alblasserdam; bijna de helft van ons grondgebied bestaat uit bedrijventerrein. Een goed ondernemersklimaat is daarom van groot belang voor de economie van Alblasserdam. Het ondernemersfonds is daar een goed middel in. Ik steun het initiatief van OV de Noord en de Ondernemerskring Alblasserdam (OKA) dan ook van harte."

 

Hoe werkt het?

De gemeente stort de opslag op de OZB-belasting in het Ondernemersfonds. De stichting Ondernemersfonds Alblasserdam wijst de opbrengsten vervolgens toe aan gebieden of sectoren op basis van wat deze gebieden hebben opgebracht via een systeem van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het fonds. Hiertoe dienen zij als samenwerkingsverband een bestedingsvoorstel in bij het stichtingsbestuur. Dit toetst de aanvraag aan algemeen criteria en bij akkoord kan het voorstel worden uitgevoerd.

De bestedingen van het fonds moeten het ondernemersklimaat in Alblasserdam bevorderen. Daarnaast is vereist dat de besluitvorming in de gebieden transparant verloopt en er aantoonbaar maatschappelijk draagvlak is.

Ondernemers die zich verenigd hebben of een samenwerkingsverband zijn aangegaan en nu al een aanvraag willen indienen, kunnen dat doen door ons een mail te sturen. Meer informatie over het ondernemersfonds is te vinden op deze website.